Vormen speuren

Speurtocht---jonge-kinderenIn de speelweide staan bordjes met informatie over leem. Aan de paaltjes van die bordjes zijn vormen bevestigd.

Trek op het speurblad een lijntje van de vorm naar het plaatje dat je op het bordje ziet.

Prijs vormen speuren: € 1,50 per persoon